2011-06-06

Teisingumo ministras siūlo supaprastinti asociacijų steigimą, numatant galimybę steigimo dokumentus patogiai užpildyti ir iš karto perduoti valstybės įmonės Registrų centro tvarkomam Juridinių asmenų registrui internetu.

Šiuo metu norint įsteigti asociaciją, reikia parengti popierinius steigimo dokumentus, juos nunešti notarui patvirtinti, o tuomet juos pristatyti ir į Registrų centrą.

Siūloma šią procedūrą padaryti paprastesne įtvirtinant galimybę steigiantiems asociacijas steigimo dokumentus pagal pavyzdines dokumentų formas parengti ir perduoti Juridiniam asmenų registrui tiesiogiai internetu. Taip asociacijų steigėjai sutaupys nemažai laiko ir lėšų, kadangi jiems nebereikės rinktis keletą kartų, iš pradžių rengiant steigimo sutartį, tuomet šaukiant steigiamąjį susirinkimą bei tvirtinant įstatus, o taip pat varstyti ir notarų biurų durų.

Elektroniniu būdu bus galima patogiai sugeneruoti tiek steigimo sutartį, tiek įstatus, kurie pasirašyti visų steigėjų elektroniniu parašu bus perduodami tiesiogiai Registrų centrui. Dokumentų atitikimas įstatymų reikalavimams bus patikrinamas automatiškai. Toks duomenų perdavimo ir patikros būdas yra ne mažiau saugus nei šiuo metu esamas. Tiesa, asociacijos steigėjams išliks ir galimybė dokumentus tvirtinti notariškai bei patiems juos perduoti Juridinių asmenų registrui.

Kadangi šiuo metu Registrų centras gali automatiškai patikrinti tik tų asmenų duomenų tikrumą, apie kuriuos yra kaupiama informacija Juridinių asmenų ir Gyventojų registruose, asociacijas elektroniniu būdu bus galima steigti tik tuomet, jei visi steigėjai yra Lietuvoje registruoti fiziniai ar juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys turi būti pilnamečiai.

Numatoma, kad tokia tvarka steigti asociacijas būtų galima jau šį rudenį. Šiuos pokyčius įtvirtinantis ministro įsakymo „Dėl pavyzdinės asociacijos steigimo sutarties formos ir pavyzdinės asociacijos įstatų formos patvirtinimo“ projektas šiuo metu yra pateiktas visuomenei ir suinteresuotoms institucijos derinti. Išsamiau su juo galima susipažinti internete.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso yra įregistruotos 15 202 asociacijos. Pirmąjį šių metų ketvirtį įregistruota 211 asociacijų, o tuo pačiu laikotarpiu pernai - 236.

Šaltinis: Teisingumo ministerijos informacija, www.tm.lt