2016-11-08

Seimas 2016 m. lapkričio 8 d. priėmė Civilinio kodekso pataisas, kuriomis įtvirtinama nauja indėlio rūšis - neatšaukiamas terminuotas indėlis.

Kodekse nustatyta, jog neatšaukiamas terminuotas indėlis nesuteikia indėlininkui teisės atsiimti indėlį ar jo dalį nesuėjus sutartyje nustatytam terminui, išskyrus tam tikrus atvejus kai toks atsiėmimas yra galimas. Kai indėlininkas yra vartotojas jis galės atsiimti indėlį kaip bus šios sąlygos: darbo netekimas, sunki liga, indėlininko, jo sutuoktinio, vaiko ar kito artimojo giminaičio mirtis, kitos sutartyje numatytos svarbios aplinkybės, o kitais atvejais tik banko ar kitos kredito įstaigos sutikimu. Visais šiais atvejais bankas ar kita kredito įstaiga privalės išmokėti visą indėlį arba jo dalį pagal indėlininko pareikalavimą, indėlininkui nepatiriant papildomų su sutarties nutraukimu susijusių išlaidų.

Įstatymo pataisose numatyta, jog prieš neatšaukiamo terminuoto indėlio sutarties sudarymą bankas ar kita kredito įstaiga privalo informuoti indėlininką apie neatšaukiamo terminuotojo indėlio ypatumus, skirtumus nuo kitų siūlomų indėlių, neatšaukiamo terminuoto indėlio sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygas. Pareiga įrodyti, kad ši informacija indėlininkui suteikta, teks bankui ar kitai kredito įstaigai.

Be to, nustatyta, kad jei indėlininkas nereikalaus išmokėti neatšaukiamo terminuoto indėlio pasibaigus jo terminui ar susidarys kitos sutartyje numatytos aplinkybės, tai sutartis bus pripažįstama pratęsta indėlio iki pareikalavimo sąlygomis, jeigu sutartis nenustatys ko kita. Indėlininkas sutikimą dėl kiekvieno sutarties pratęsimo neatšaukiamo terminuoto indėlio sąlygomis turės pareikšti bankui ar kitai kredito įstaigai likus ne mažiau negu keturiolikai ir ne daugiau kaip šešiasdešimt dienų iki neatšaukiamo terminuoto indėlio termino pabaigos. Pareiga įrodyti, kad šis indėlininko sutikimas gautas, teks bankui ar kitai kredito įstaigai.

Seimas taip apt įtvirtino, jog bankas ar kita kredito įstaiga neturi teisės vienašališkai mažinti sutartyje numatytų palūkanų, mokamų už neatšaukiamus terminuotus indėlius, dydžio.

Pataisos įsigalios, kai jos bus paskelbtos Teisės aktų registre.