2017-06-29

2017 m. liepos 01 d. įsigalios Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas. Minėtas įstatymas reglamentuos visus su būsto kreditavimu susijusius klausimus. Šis įstatymas priimtas perkeliant Direktyvos 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuostatas į nacionalinę teisę.

Įstatyme numatyta, kad prieš pasirašant būsto kreditavimo sutartį klientui privalomai bus pateikiamas būsto kredito pasiūlymas, kurį turėdamas vartotojas galės palyginti su kitais kreditų teikėjų pasiūlymais.

Be to, įstatyme taip pat numatytos šios pagrindinės naujovės:

  1.         Numatytas privalomas kredito sutarčių sąlygų sąrašas;
  2.  Numatytas palūkanų normų (kintamų ir fiksuotų) keitimo mechanizmas;
  3. Draudžiama vartotojui parduoti kitus produktus su būsto kredito;
  4. Numatytas 30 dienų apsvarstymo laikotarpis iki pasirašant būsto kredito sutartį;
  5. Numatytas 14 dienų sutarties atsisakymo laikotarpis po sutarties pasirašymo;
  6. Nustatyta maksimali išankstinio kredito grąžinimo mokesčio riba – 3 proc. grąžinamos kredito sumos;
  7. Nustatytos maksimalios netesybos už įsipareigojimų nevykdymą, kurios negalės viršyti 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną;
  8. Numatyta 3 mėn. trukmės „kredito atostogų“ suteikimo galimybė