2018-07-17

Šiandien taikos sutartimi, kurią patvirtino teismas, užbaigėme prieš daugiau nei 8 mėnesius kilusį teisminį ginčą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais (ieškovas ginčijo kredito įstaigos sutarties nutraukimą, vykdomojo įrašo išdavimą, turto perdavimo kreditoriui aktą). Patvirtinus taikos sutartį, taip pat bus išspręsta su šia byla susijusi su kita byla, kurioje kredito įstaiga siekė iškeldinti skolininkus iš perimto turto. Derybos dėl taikos sutarties buvo sunkios, tačiau pavyko rasti kompromisą ir maksimaliai apginti kliento kredito įstaigos, kuriai atstovavau, interesus.