Naujienos

2013-10-07

Lietuvos bankas informavo, jog atnaujinta Vartotojų ir bankų tarybos sudėtis. Nuo šiol minėtoje taryboje bus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Lietuvos centrinės kredito unijos atstovai. Lietuvos centrinės kredito unijos interesus atstovaus advokatas Ramūnas Džiugas.

Read more ...

2013-09-13

2013 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. 241-181 Lietuvos bankas patvirtino Įsiskolinimų, susidariusių klientams nesilaikant finansinių įsipareigojimų pagal kredito sutartis, valdymo gaires (toliau – Gairės). Tiesa, jos įsigalios nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

Toliau:

2013-06-11

2013-06-10 LR finansų ministerija pateikė Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 42, 45, 47, 52, 53, 61, 62, 64, 65, 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 251, 391, 451, 481, 641, 651 straipsniais įstatymo projektą suinteresuotoms institucijoms išvadoms gauti. Žemiau pateikiama susisteminta Kredito unijų įstatymo projekto pakeitimų santrauka:

Toliau:

2013-05-28

2013 m. gegužės 21 d. Šiaulių apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo advokato R.Džiugo atstovaujamo kliento kredito įstaigos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjos kredito įstaigos skundas dėl antstolio veiksmų ir priimtas naujas sprendimas – atskirasis skundas patenkintas. Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl antstolio veiksmų, kuriais jis areštavo kredito įstaigos sąskaitas 1,8 mln. Lt sumai kredito įstaigose. Atskiruoju skundu buvo keliamas klausimas, kad antstolis nesilaikė imperatyvių teisės normų reikalavimų, todėl jo patvarkymas areštuoti lėšas buvo neteisėtas. LR Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 13 dalis numato, kad Lietuvos Respublikos teismai, kitos Lietuvos Respublikos institucijos ar pareigūnai, prieš priimdami sprendimus, kuriais apribojama kredito unijos teisė teikti finansines paslaugas neapibrėžtai kredito unijos klientų grupei, privalo gauti, o priežiūros institucija privalo pateikti savo išvadą dėl šių sprendimų įtakos kredito unijos ir visos kredito unijų sistemos stabilumui ir patikimumui. Kredito unijų priežiūros institucija yra Lietuvos bankas (KUĮ 55 str. 1 d.).

Toliau:

2013-04-16

2013 m. balandžio mėn. advokatas Ramūnas Džiugas buvo įtrauktas į Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašą. Visą Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašą galima rasti Lietuvos arbitražo teismo interneto tinklapyje http://www.arbitrazoteismas.lt/arbitrazas/lietuvos-arbitrazo-teismo-arbitru-sarasas/

2013-02-28

2013 m. kovo 1 d. įsigalios Fizinių asmenų bankroto įstatymas, kurio pagrindinis tikslas, kurio siekė įstatymo leidėjai – sąžiningo fizinio asmens ar ūkininko mokumo atkūrimas. Įstatymu iš esmės siekiama patenkinti kreditorių reikalavimus ir siekti teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

Kaip ir numatyta pačiame įstatyme, bankrutuoti galės tik sąžiningas fizinis asmuo. Sąžiningumas bus nustatinėjamas teismo vadovaujantis LR civilinio kodekso nurodytais skolininko sąžiningumo kriterijais. Jeigu teismas nustatys, jog asmuo veikė nesąžiningai, tai bankroto byla nebus keliama, o jei bus iškelta, tai turės būti nutraukiamas pradėtas fizinio asmens bankroto procesas. Tai ne vienintelė sankcija, nes jei bus nustatomas nesąžiningumas, toks asmuo bankroto procedūra galės pasinaudoti iš naujo tik praėjus 10 metų.

Toliau:

2013-02-20

Seime užregistruota LR mokėjimų įstatymo 9 straipsnio pataisa, kuri ateityje (jei projektas bus priimtas) leis vartotojui ne tik susipažinti su įkainiu, kurį jis turi mokėti atsiskaitydamas už prekes ir paslaugas, bet ir neleis verslininkams piktnaudžiauti nustatant nepagrįstus komisinius mokesčius. Realiai praktikoje dabar yra taip, kad vartotojas, pirkdamas prekes ar paslaugas, negali pasirinkti jam priimtiniausio apmokėjimo būdo, nes komisiniai įkainiai nėra skelbiami.

Toliau:

2012-12-21

Mielieji esami ir būsimi klientai,

Prasmingų ir svarių darbų!

Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!

Atvirumo viskam, kas nauja!

Šilumos ir jaukumo Jūsų namams, ir pačių gražiausių ateinančių švenčių!

Advokatas Ramūnas Džiugas

2012-12-04

2012-11-29 Lietuvos bankas nutarimu patvirtino naujas Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisykles, kurios įsigalios nuo 2013-01-01. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra išreiškiama procentiniu dydžiu ir ja siekiama suteikti vartotojui išsamią informaciją kiek teks sumokėti kreditoriui imant vartojimo kreditą ir taip palyginti su kitais kredito teikėjais.

Toliau:

2012-09-07

Lietuvos bankas 2012 m. rugsėjo 5 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-75 patvirtino Finansinių paslaugų reklamos gaires, kurių reikalavimai skirti Lietuvos banko prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams (bankams, kredito unijoms, greitųjų kreditų bendrovėms, darudimo bendrovėms ir kitiems). Pagal gaires minėti asmenys, reklamuodami savo paslaugą ar produktą bei jo naudą, privalės aiškiai nurodyti ir galimą kilti riziką.

Toliau:

2012-06-20

Šiandien (2012-06-20) posėdyje Vyriausybė pritarė Seime inicijuotam sumanymui tarėjų statusą įtvirtinti Konstitucijoje.

Visuomenės atstovai teisme būtų pasitelkiami sprendžiant itin reikšmingas bylas, o priimant sprendimą jų balsas turėtų sprendžiamąją galią. Vyriausybė jau yra parengusi tai numatantį įstatymo projektą.

Tokio tarėjų statuso įtvirtinimui reikalingos Konstitucijos pataisos. Seimui apsisprendus dėl Konstitucijos pataisų poreikio, įstatymo projektas bus koreguojamas, detaliai reglamentuojant visą tarėjų dalyvavimo eigą teismų darbe.

Visuomenę į teismų darbą planuojama įtraukti siekiant didinti teismų veiklos atvirumą ir visuomenės pasitikėjimą jais.

Šaltinis: http://www.lrv.lt/lt/naujienos/