Naujienos

2012-04-05

2012-04-05 Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs draudimo bendrovės apeliacinį skundą, jį atmetė ir paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo kredito įstaigai priteista 700 000 lt draudimo išmoka, 11 000 lt nuostolių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidos. Minėtoje byloje kliento kredito įstaigos interesus atstovavo advokatas R.Džiugas. Bylos nagrinėjimas užtruko beveik trejus metus nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2012 m. balandžio mėn., tačiau šioje civilinėje byloje dar yra galimybė sprendimą skųsti kasacine tvarka.

Toliau:

2012-01-02

2011-12-30 Lietuvos Respublikos Seime užregistruotas Mažųjų bendrijų įstatymo projektas. Minėtą įstatymo projektą parengė LR ūkio ministerija. Numatoma, jog minėtas įstatymo projektas, jei jam pritars Seimas, įsigalios nuo 2012 m. liepos 1 d. Įstatymo projektas parengtas įgyvendinant Numatomo mažųjų bendrijų teisinio reguliavimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1042, (Žin., 2011, Nr. 111-5226).

Toliau:

2011-12-01

2011 m. lapkričio 27 d. advokatas R.Džiugas dalyvavo laidoje "Labas rytas", kurioje buvo kalbama apie nuo 2011-11-01 įsigaliojusius Lietuvos banko patvirtintus Atsakingo skolinimo nuostatus. Laidoje taip pat dalyvavo ir Lietuvos centrinės kredito unijos finansų analitikas Aurelijus Cvilikas. Plačiau apie atsakingą skolinimą internete: http://www.youtube.com/watch?v=9SM0l9_KemE&feature=related

2011-11-01

2011-09-01 Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr. 03-144 patvirtino „Atsakingojo skolinimo nuostatus“, kurie įsigaliojo 2011-11-01. Kai kurie nuostatų punktai (VII skyrius) įsigalios nuo 2012-03-01.

Toliau:

2011-06-06

Teisingumo ministras siūlo supaprastinti asociacijų steigimą, numatant galimybę steigimo dokumentus patogiai užpildyti ir iš karto perduoti valstybės įmonės Registrų centro tvarkomam Juridinių asmenų registrui internetu.

Toliau:

2011-05-31

2011 m. birželio mėn. advokatas R.Džiugas, bendradarbiaudamas su kitu advokatu pradėjo rengti apygardos teismui ieškinį dėl naujai įsisteigusios kredito įstaigos pavadinimo panaikinimo, nes naujai įsisteigusios kredito įstaigos pavadinimas yra klaidinamai panašus į jau veikiančių kredito įstaigų pavadinimus. Mūsų nuomone, atsakovo veiksmai pažeidžia kredito įstaigų (kaip pavadinimo ir prekinių ženklų savininkų) išimtines teises. Ieškiniu bus siekiama įpareigoti atsakovus nutraukti neteisėtus veiksmus, pasikeisti savo pavadinimą tokiu būdu, kad jame jokia forma nebūtų naudojamas žodžių junginys, kurie klaidinamai panašūs į jau įregistruotus pavadinimus. Ieškinys grindžiamas tuo, kad naudojimąsis kito juridinio asmens pavadinimu arba naudojimas pavadinimo, neatitinkančio CK 2.39 straipsnio reikalavimų arba pažeidžiančio prekės ženklo savininko išimtines teises, yra neleidžiamas, o juridinis asmuo, kurio teisės tokiu būdu pažeidžiamos, gali kreiptis į teismą teisminės gynybos CK 2.42 straipsnio pagrindu, LR prekių ženklų įstatymo 38 straipsnio pagrindu, taip pat pagal Paryžiaus konvencijos 8-10 straipsnių nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2009). Dabartinės lietuvių kalbos žodynas žodį „panašus“ apibrėžia kaip turintį tų pačių arba artimų ypatybių. Juridinio asmens pavadinimo panašumui gali turėti įtakos tų pačių žodžių vartojimas pavadinimui sudaryti, nes tų pačių elementų panaudojimas yra viena iš panašumo apraiškų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. LAT 3K-3-472/2005).

2010-12-01

2010 m. gruodžio 01 d. advokatas R.Džiugas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetu. Sutartimi šalys įsipareigojo įvairiapusiškai tarpusavyje bendradarbiauti teisiniais, švietimo, akademiniais ir kitais klausimais.