Teisinės konsultacijos

 

Atstovavimas teisme

Civilinėse, darbo, šeimos, administracinėse bei baudžiamosiose bylose

 

Bankų ir finansų teisė

Advokatas atstovauja paskolų davėjams bei paskolų gavėjams sudarant paskolos sutartis, teikiamos konsultacijos paskolų grąžinimo užtikrinimo klausimais, subordinuotų paskolų gavimo klausimais, vekselių bei kitų skolos vertybinių popierių išleidimo klausimais

Draudimo teisė

Dokumentų ir sutarčių rengimas, atstovavimas teismuose esant ginčams draudimo srityje

 

Bankroto teisė

Rengiami pareiškimai teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, ginami skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesai kreditorių susirinkimuose bei teismuose, teikiamos konsultacijos

 

Darbo teisė

Individualūs darbo santykiai (darbo sutartys), konsultacijos darbo teisės, darbo ginčų klausimais, atstovavimas teisme

 

Skolų išieškojimas

nuo pretenzijos parengimo iki antstolių vykdomo turto išieškojimo kontrolės

 

Įmonių teisė

Vidiniai įmonių dokumentai (įstatai, nuostatai, reglamentai, vidaus tvarkos taisyklės, pareigybinės instrukcijos ir kt.)

 

Paveldėjimo teisė

Įpėdinių atsakomybė, įpėdinių tarpusavio santykiai, palikimo priėmimas, paveldėjimas pagal įstatymą ir testamentą bei testamento nuginčijimas

 

Sutarčių teisė

Advokatas padeda savo klientams ir juos atstovauja derybose dėl sutarčių sudarymo, keitimo bei nutraukimo, taip pat rengiamos įvairios sutartys (pirkimo-pardavimo, nuomos, rangos, franšizės, komiso, distribucijos ir kt.), atliekamas sudarytų sutarčių teisinis įvertinimas, atstovauju civilinėse bylose dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sutartinės atsakomybės taikymo bei kituose sutartiniuose ginčuose

 

Šeimos teisė

Teikiamos paslaugos vedybinių sutarčių sudarymo, santuokos nutraukimo, separacijos, vaiko išlaikymo, globos ir kitais klausimais

 

Atstovavimas arbitraže, valstybės ir savivaldybių institucijose, notarų kontorose