2016-09-08

2016 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 3K-3-383-684/2016, kurioje buvo skundžiami antstolio veiksmai.

Byloje antstolė patvarkymais areštavo skolininkei priklausančias lėšas kredito įstaigose, taip pat turtines teises į esamas ir būsimas lėšas, apie tai informuodama Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Nacionalinė mokėjimo agentūra, atsakydama į antstolės patvarkymą, nurodė, kad skolininkė agentūrai pateikė paraišką pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir jai įgyvendinti buvo patvirtinta 690 401,72 Lt (199 954,16 Eur) paramos suma. Kadangi tai tai yra investicinė parama, skirta projektui vykdyti, todėl pagal CPK 668 straipsnio 3 dalį lėšų areštas negali būti taikomas paramai pagal pateiktą paraišką.

Gavusi atsakymą, antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo patikslino ankstesnį patvarkymą ir nurodė, kad skolininkei leidžiama disponuoti Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ išmokėta 48 312 Eur parama.

Pareiškėja (kreditorė) prašė panaikinti antstolio patvarkymą, kuriuo atsisakyta areštuoti skolininkės lėšas, gautas kaip ES finansinė parama. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai skundą atmetė. Pareiškėja pateikė kasacinį skundą.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių draudimą nukreipti išieškojimą į lėšas, gautas kaip Europos Sąjungos finansinės paramos ar bendrojo finansavimo lėšos remiamam projektui vykdyti, suformulavo tokias teisės taikymo taisykles.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar kartą priminė, jog CPK 668 straipsnio 3 dalies, reglamentuojančios draudimą remiamo projekto vykdymo laikotarpiu ir projekto veiklos privalomojo tęstinumo laikotarpiu nukreipti išieškojimą į lėšas, gautas kaip Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos ar bendrojo finansavimo lėšos remiamam projektui vykdyti, aiškinimo ir taikymo praktika vykdant išieškojimą iš lėšų, kurios pervestos remiamo projekto vykdymo išlaidoms kompensuoti, formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-627/2013.

Šioje byloje kasacinis teismas dar kartą laikėsi nuoseklios kasacinio teismo formuojamos praktikos ir nurodė, kad į lėšas, nurodytas ES remiamo projekto administravimo ir finansavimo sutartyje, negali būti nukreiptas išieškojimas projekto vykdymo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to, kieno tos lėšos yra – ES fondo ar projekto vykdytojo – ir kokiu būdu – sąskaitų apmokėjimo ar išlaidų kompensavimo – jos gautos. Be to, pažymėjo, kad nukreipus išieškojimą į projekto sąskaitoje esančias lėšas, gautas išlaidų kompensavimo būdu, iškiltų reali grėsmė užtikrinti tolesnių projektų veiklų įgyvendinimą, o neįvykdžius projekto veiklų, lėšos, skirtos projektui finansuoti, turėtų būti grąžinamos teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi kreditorius, reikalaudamas nukreipti išieškojimą į projekto lėšas, pažeistų teisingumo, sąžiningumo ir asmenų lygiateisiškumo principus, nes iškeltų savo reikalavimą aukščiau projekto, kuriuo siekiama kurti, plėtoti tam tikras veiklas, gerinti žmonių gyvenimo kokybę, tikslų.