2016-02-15

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2016 m. sausio 15 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 3K-3-86-706/2016 dėl žalos atlyginimo. Byloje keliami dėl draudėjo teisės gauti draudimo išmokos dalį, viršijančią hipotekos kreditoriaus, kaip naudos gavėjo pagal turto draudimo sutartį, reikalavimą, kai draudimo sutartyje hipotekos kreditorius nurodytas naudos gavėju, aiškinimo ir taikymo klausimai.

Ieškovas šioje byloje kreipėsi su ieškiniu, prašydamas priteisti iš įkeisto turto draudiko draudimo išmokos dalį, viršijančią hipotekos kreditoriaus, kaip naudos gavėjo pagal turto draudimo sutartį, reikalavimą. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, o apeliacinės instancijos teismas - patenkino iš dalies ir priteisė dalį sumos. Nesutikdamas su priimtu teismo sprendimu, atsakovas pateikė kasacinį skundą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolegija konstatavo, jog įstatymo įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė į draudimo išmoką jau yra išaiškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 28 d. nutartyje, priimtoje UAB Medicinos bankas v. BUAB „Ilgakiemio malūnas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-526/2014.

Teismas nurodė, kad hipotekos kreditorius – naudos gavėjas ir draudikas susitarimu gali tartis dėl draudimo išmokos, jos dydžio, pretenzijų tik tiek, kiek hipotekos kreditorius – naudos gavėjas pats turi teisių. Hipotekos kreditorius – naudos gavėjas ir draudikas negali susitarimu eliminuoti draudėjo teisių ir teisėtų interesų, jeigu hipotekos kreditoriui išmokėta draudimo išmoka yra mažesnė už draudimo sumą. Kai draudimo sutarties šalis – draudėjas prašo iš draudiko draudimo išmokos, kaip dalies sunaikintų pastatų atkuriamosios vertės, po to, kai dalį šios išmokos draudikas išmokėjo naudos gavėjui, kuriam šis turtas įkeistas, taikoma ne CK 6.1006 str. 3 d. dėl naudos gavėjo keitimo, o CK 4.196 str. 2 d.

Šiuo pagrindu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolegija suformulavo aktualią teismų praktikai teisės aiškinimo taisyklę: naudos gavėjo nurodymas draudimo sutartyje, kai apdraudžiamas hipoteka suvaržytas turtas, nepanaikina draudėjo teisės gauti likusią draudimo išmokos dalį, viršijančią hipotekos kreditoriaus, kaip naudos gavėjo pagal turto draudimo sutartį, reikalavimą, bet ne didesnę (kartu su išmokėta dalimi) kaip draudimo suma.