2016-01-28

Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 20 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-72-186/2016, kurioje ieškovė VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ prašė priteisti iš atsakovės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 196 156,27 Eur. Ieškovė, gavusi iš AB banko SNORAS duomenis, per Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – IĮIDĮ) nustatytą 20 darbo dienų terminą išmokėjo, be kita ko, atsakovei ir jos filialams draudimo išmokas sumoje 196 156,27 Eur.

Pirmos instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovei iš atsakovės 196 156,27 Eur.

Atsakovė pateikė apeliacinį skundą.

Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovės apeliacinį skundą, konstatavo, jog pagal IĮIDĮ 2 straipsnio 3 dalį indėlininkas yra fizinis arba juridinis asmuo, laikantis indėlį banke, banko filiale ar kredito unijoje, išskyrus subjektus, kurių indėliai pagal šį įstatymą negali būti draudimo objektai. Vadovaujantis CK 2.53 straipsnio 1 dalimi, juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio asmens prievoles. Toks reglamentavimas reiškia, kad filialas, kaip neturintis atskiro juridinio asmens statuso subjektas ir esantis struktūriniu juridinio asmens padaliniu, negali būti laikomas savarankišku indėlininku nuo juridinio asmens, kurio dalį ar visas funkcijas jis vykdo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-417-516/2015).

Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, jog pagal IĮIDĮ 9 straipsnio 3 dalies 2 punktą, draudimo išmokos indėlininkams dydis yra 100 procentų indėlio iki 100 000 Eur atitinkančios sumos litais, todėl juridiniam asmeniui kartu su jo filialais (ar kitais struktūriniais padaliniais) bendrai negali būti išmokėta didesnė nei 100 000 Eur suma, nepriklausomai nuo to, ar filialai yra sudarę atskiras mokėjimo sąskaitų sutartis su banku, kokios yra banko vidinės taisyklės (filialai buvo apskaitomi banko sistemoje kaip atskiri klientai ar ne) ir ar draudimo įmokos buvo mokomos nuo visų juridinio asmens bei jo filialų turimų banke lėšų.