2014-08-01

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius, išnagrinėjęs kasacinį pareiškėjo skundą, 2014 m. liepos 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-375/2014 išaiškino dėl teismo iniciatyvos sprendžiant turto padalijimo klausimą, kai santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

Kasatorius savo kasacinį skundą grindė tuo, kad teismas, bylą nagrinėdamas supaprastinto proceso tvarka, tik patikrina, ar santuokos nutraukimo padarinių sutartis yra teisėta ir nepažeidžia šalių ar jų kreditorių interesų, todėl savo iniciatyva spręsti ginčo teisenoje nagrinėtino klausimo dėl sutuoktinių turto padalijimo negali, tačiau nagrinėjamoje byloje teismas padalijo sutuoktinių bendrą turtą savo iniciatyva.

Kasacinis teismas nutartyje pabrėžė, kad teismas bendro turto padalijimo klausimą, be kitų privalomai spręstinų santuokos nutraukimo padarinių, turi išspręsti nepriklausomai nuo to, kokiu iš CK 3.49 straipsnio 2 dalyje nustatytų būdų nutraukiama santuoka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. M. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-474/2006; Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje R. A. v. A. A., bylos Nr. 3K-P-186/2010).

Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad „Jei teismas, kaip nurodo kasatorius, santuokai jau esant nutrauktai, pareiškimo dalį dėl bendro turto padalijimo būtų palikęs nenagrinėtą, nebūtų jokio procesinio instrumento, kuris įpareigotų šalis vėliau padalyti bendrą turtą susitarimu ar reikšti atitinkamą ieškinį teisme. Tai lemtų teisinių santykių nestabilumą ir buvusių sutuoktinių turto, buvusio bendrąja nuosavybe, statuso neapibrėžtumą. Turto padalijimo klausimas turėtų būti sprendžiamas toje pačioje byloje, kurioje sutuoktiniai siekia nutraukti ar jau nutraukė santuoką, o pareiškimo dalies palikimas nenagrinėta šiai taisyklei prieštarautų. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas užtikrinti civilinių santykių apibrėžtumą ir stabilumą, pagrįstai santuokoje įgyto turto padalijimo klausimą išsprendė pagal byloje esančius duomenis, atsižvelgdamas į tai, kaip dėl turto padalijimo pareiškėjų susitarta santuokos nutraukimo padarinių sutartyje“.