2016-12-06

2016 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos apygardos teismas priėmė nutartį, kurioje pasisakė dėl svarbios priežasties atskirojo skundo padavimo terminui atnaujinti.

Byloje ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus, taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimų galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą.

Pirmos instancijos teismas nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Ieškovas pateikė teismui atskirąjį skundą, juo prašė panaikinti priimtą nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėti iš esmės, jį tenkinant.

Teismas, gavęs atskirąjį skundą, nutartimi atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą ir jį grąžino apeliantui,nes praleistas terminas skundui paduoti. Ieškovas dar kartą pateikė teismui prašymą atnaujinti apskundimo terminą, nurodydamas, kad terminas praleistas dėl žmogiškos klaidos ir sveikatos būklės – prasto regėjimo, dėl ko ieškovas sau ant voko klaidingai užsirašė nutarties gavimo datą, todėl neteisingai apskaičiavo atskirojo skundo pateikimo terminą.

Teismas, išnagrinėjęs prašymą, nutartimi netenkino prašymo dėl termino atnaujinimo.

Ieškovas pateikė skundą dėl tokios teismo nutarties.

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atskirasis skundas dėl nutarties pateiktas, praleidus nutarties apskundimo terminą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinko su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog ieškovas praleido terminą nebuvus svarbių priežasčių.

Teismas nustatė, jog iš įrodymų, pridėtų prie atskirojo skundo, matyti, kad ieškovas turi problemų su regėjimu, jam uždrausta vairuoti be akinių. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad galėjo būti ieškovo nurodyta situacija, jog jis blogai matydamas užsirašė netinkamą teismo nutarties gavimo datą ir dėl to viena diena praleido terminą atskirajam skundui paduoti. Be to, ieškovas aktyviais veiksmais siekia, kad jo atskirasis skundas būtų priimtas ir išnagrinėtas, į ieškovo turimas sveikatos problemas (prastą regėjimą), galėjusias tiesiogiai turėti įtakos minėto termino praleidimui, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo „sankcija“ (atsisakymas priimti atskirąjį skundą) nėra proporcinga formaliai padarytam procesinių teisių pažeidimui. Esant minėtoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, nusprendė, kad yra pagrindas apeliantui atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl pirmosios instancijos teismo nutarties paduoti.