2017-03-29

2017 m. kovo 24 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e3K-3-141-378/2017, kurioje buvo sprendžiama dėl materialiosios ir proceso teisės normų, reglamentuojančių privalomus nagrinėti klausimus nutraukiant santuoką ir žyminio mokesčio dydžio šios kategorijos bylose nustatymą, aiškinimo ir taikymo.

Pirmos ir apeliacinės instancijos teismai nurodė, jog atsakovas už du neturtinius reikalavimus dėl santuokos nutraukimo ir bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais nustatymo turi sumokėti  įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį.

Atsakovas pateikė kasacinį skundą nesutikdamas dėl žyminio mokesčio primokėjimo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo, taip pat vieno sutuoktinio išlaikymo bei jų bendro turto padalijimo klausimus. Taigi, santuokos nutraukimo byloje yra sprendžiama tiek dėl turtinių, tiek ir dėl neturtinio pobūdžio reikalavimų, ir bendroji taisyklė yra tokia, kad santuokos nutraukimo ir jos nutraukimo padarinių klausimai išsprendžiami tuo pat metu.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar kartą priminė, jog santuokos nutraukimo byloje reikalavimas dėl turto padalijimo yra kvalifikuojamas kaip atskiras turtinis reikalavimas ir apmokamas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas taisykles. Visi kiti neturtinio pobūdžio reikalavimai, kurie patenka į CK 3.59 straipsnyje nustatytų, privalomai spręstinų nutraukiant santuoką klausimų ratą, kvalifikuojami kaip reikalavimas dėl santuokos nutraukimo ir yra apmokami žyminiu mokesčiu kaip vienas neturtinio pobūdžio reikalavimas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas.

Atsižvelgdama į tai, kasacinio teismo kolegija suformavo tokią teisės taikymo taisyklę: "reikalavimas nustatyti dalyvavimo auklėjant vaikus ir nepilnamečių vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarką yra neatskiriamai susijęs su santuokos nutraukimu, todėl kai toks reikalavimas reiškiamas santuokos nutraukimo byloje, jis atskirai žyminiu mokesčiu neapmokestinamas".