2017-11-27

2017 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą (Nr. e3K-3-395-611/2017) dėl skolos priteisimo. Šioje byloje ieškovas prašė priteisti solidariai iš sutuoktinių likusią negrąžintą skolą, kurios nebebuvo galimybės išsiieškoti individualios įmonės, priklausiusios vienam iš sutuoktinių, bankroto byloje.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė dėl teisės normų, reglamentuojančių skolininko – fizinio asmens – atsakomybę kreditoriui už negrąžintą kredito dalį, kai kreditorius nesusigrąžino visos skolos iš tam pačiam skolininkui priklausančios individualios įmonės bankroto proceso metu, nes nepakako individualios įmonės turto skolai visiškai grąžinti, o individuali įmonė yra likviduota dėl bankroto, aiškinimo ir taikymo.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, nurodė, jog kai dėl bankroto likviduojama individuali įmonė, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės asmuo (CK 2.50 straipsnio 4 dalis), ir nėra šio juridinio asmens dalyvio turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas tenkinant įmonės kreditorių reikalavimus, laikytina, kad įmonės savininko (dalyvio) prievolės įmonės kreditoriams pasibaigia (CK 6.128 straipsnio 3 dalis). Tokia taisyklė išdėstyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004 ir taikoma tais atvejais, kai įsiskolinimas yra individualios įmonės.

Tačiau tai atvejais, kai įsipareigojimus prisiima ir jų neįvykdo individualios įmonės savininkas, tokio fizinio asmens prievolė savaime dėl jo individualios įmonės bankroto nepasibaigia. Esant patvirtintam kreditoriniam reikalavimui individualios įmonės bankroto byloje, kai toks reikalavimas yra kilęs iš sandorio, sudaryto ne su įmone, o su įmonės savininku, kaip fiziniu asmeniu, bei negavus šio reikalavimo pilno patenkinimo, įmonės savininko prievolės išlieka. Taigi, fizinių asmenų asmeniškai prisiimtos prievolės negali pasibaigti dėl vieno iš jų vardu individualios įmonės bankroto.