2018-05-16

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 10 d. kasacinėje byloje sprendė klausimą dėl teisės normų, reglamentuojančių nekilnojamojo hipoteka įkeisto turto realizavimą fizinio asmens bankroto byloje, kai turtas priklauso ne tik bankrutuojančiam asmeniui, bet ir kitam bendraturčiui, iš kurio vykdomas išieškojimas vykdymo procese, aiškinimo ir taikymo.

Šioje kasacinėje byloje nustatytos tokios faktinės aplinkybės: kreditorius reikalauja išieškoti skolą iš bendraskolių fizinių asmenų, kuriems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso hipoteka įkeistas nekilnojamasis daiktas, tačiau vienam jų yra iškelta bankroto byla.

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, skolos išieškojimą turėtų vykdyti antstolis ir bankroto administratorius, nukreipdami išieškojimą į atitinkamas kiekvienam bendraskoliui nuosavybės teise priklausančias daikto dalis, t. y. antstolis pardavinėja dalį įkeisto turto civilinio proceso normų nustatyta tvarka, o bankroto administratorius bankrutuojančiam asmeniui priklausančią dalį – bankroto normų nustatyta tvarka. Tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu hipoteka įkeistą turtą (vieną pardavimo objektą) sudaro ir bankrutuojančio asmens turtas, kuris realizuojamas iš varžytynių bankroto administratoriaus, ir kito asmens, kurį varžytynėse parduoda antstolis, tai tokio turto komplekso pardavimą turi organizuoti bankroto administratorius (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2014). Be to, pagal formuojamą teismų praktiką, akcentuojamas kompleksiškas (t.y. viso turtinio vieneto) pardavimas, o ne atskirų dalių pardavimas, kas mažina pardavimo kainą.

Įvertinusi bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, jog tuo atveju, kai vienam iš bendraskolių fizinių asmenų iškeliama bankroto byla, tai abiem bendraskoliams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis ir hipoteka įkeistas turtas, nustačius teisiškai reikšmingas aplinkybes, parduodamas FABĮ nustatyta tvarka, t. y. tokio turto pardavimą varžytynėse vykdo bankroto administratorius ir įstatymo nustatyta tvarka turtas įkaito davėjo pasiūlytam pirkėjui gali būti parduodamas tik tuo atveju, jei toks asmuo siekia įsigyti ne dalį, o visą įkeistą turtinį vienetą.