Tinklaraštis

2016-12-06

2016 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos apygardos teismas priėmė nutartį, kurioje pasisakė dėl svarbios priežasties atskirojo skundo padavimo terminui atnaujinti.

Byloje ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus, taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti pakartotinio visuotinio narių susirinkimo sprendimų galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą.

Toliau:

2016-11-16

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs VšĮ Lietuvos mokslų sveikatos ieškinį dėl uždraudimo M.J. naudoti domeno lsmu.lt vardą ir įpareigoti jį neatlygintinai perduoti universitetui, 2016-10-27 patenkino. Vilniaus apygardos teismas nusprendė panaikinti domeno lsmu.lt registraciją M. J. vardu ir perduoti jį VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetui.

Toliau:

2016-10-27

2016 m. spalio 12 d. Lietuvos Aukčiausiasis Teismas nagrinėjo civilinę bylą Nr. e3K-3-438-415/2016. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teismo pareigos ex officio (savo iniciatyva) patikrinti būsto kredito sutarties sąlygą dėl teisės vienašališkai nutraukti sutartį vartotojų teisių gynimo aspektu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2284 straipsnio 9 dalis) ir dėl teismo pareigos įvertinti CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus sutarties pažeidimo pripažinimo esminiu nustatymo kriterijus.

Toliau:

2016-10-12

VŠĮ „Krepšinio rytas“ kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti asociacijos „Lietuvos krepšinio federacija“ 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 2016/06-05 „Dėl krepšininkų, neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės, limito registruojant juos Lietuvos krepšinio lygų 2016/2017 m. sezono čempionatų rungtynėse ir trenerio, neturinčio Lietuvos Respublikos pilietybės, registravimo Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio lygų varžybose mokesčio“ 1 punkto (toliau – Nutarimas) atitiktį aukštesnės galios aktams.

Toliau:

2016-09-08

2016 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 3K-3-383-684/2016, kurioje buvo skundžiami antstolio veiksmai.

Byloje antstolė patvarkymais areštavo skolininkei priklausančias lėšas kredito įstaigose, taip pat turtines teises į esamas ir būsimas lėšas, apie tai informuodama Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Nacionalinė mokėjimo agentūra, atsakydama į antstolės patvarkymą, nurodė, kad skolininkė agentūrai pateikė paraišką pagal priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir jai įgyvendinti buvo patvirtinta 690 401,72 Lt (199 954,16 Eur) paramos suma. Kadangi tai tai yra investicinė parama, skirta projektui vykdyti, todėl pagal CPK 668 straipsnio 3 dalį lėšų areštas negali būti taikomas paramai pagal pateiktą paraišką.

Toliau:

2016-08-18

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  Civilinių bylų skyriaus  2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015), kurioje ieškovas (draudimo kompanija) prašė priteisti iš atsakovo 12 152,38 Lt draudimo išmokos ir 6 proc. metinių procesinių palūkanų. Ieškovas šias sumas prašė priteisti dėl to, jog atsakovas sudarydamas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, nesuteikė ieškovui (draudikui) teisingos informacijos, t. y. nenurodė, kad vykdys pervežimus ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir už jos ribų, todėl ieškovas į tai neatsižvelgė apskaičiuodamas draudimo riziką. Apdrausti automobiliai Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje sukėlė eismo įvykius, jų metu padarytą žalą ieškovas atlygino išmokėdamas 24 304,74 Lt (7039,14 Eur) draudimo išmokų. Motyvuodamas tuo, kad atsakovas pažeidė pareigą pateikti teisingą informaciją, ieškovas prašė priteisti iš jo pusę išmokėtos draudimo išmokų sumos.

Toliau:

2016-06-29

2016 m. birželio 17 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėjo civilinę bylą Nr. 3K-3-320-469/2016 pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios akcinės bendrovės „Snoras“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ dėl įpareigojimo įvykdyti prievolę natūra.

Šioje kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių pagrindus atsisakyti mokėti garantijos išmoką, aiškinimo ir taikymo.

Toliau:

2016-03-04

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2016 m. kovo 2 d. priėmė nutartį kasacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-127-687/2016, kurioje buvo sprendžiama dėl Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 33 straipsnio 4 dalies nuostatų aiškinimo ir taikymo vykdymo procese, kai apie įkeisto turto pardavimą paskelbta iki bankroto bylos iškėlimo.

Byloje buvo kilęs ginčas dėl to, jog antstolis, vykdydamas išieškojimą iš hipoteka užtikrinto turto, kuris priklausė pareiškėjai (kuriai vėliau iškelta bankroto byla), patvarkymu paskelbė turto pardavimo varžytynes neįvykusiomis bei pasiūlė išieškotojams paimti neparduotą turtą, sumokant neparduoto turto kainos ir jo daliai tenkančios lėšų sumos skirtumą. Išieškotojui sutikus perimti turtą, priimtas antstolio patvarkymas dėl turto perėmimo.

Toliau:

2016-02-15

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2016 m. sausio 15 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 3K-3-86-706/2016 dėl žalos atlyginimo. Byloje keliami dėl draudėjo teisės gauti draudimo išmokos dalį, viršijančią hipotekos kreditoriaus, kaip naudos gavėjo pagal turto draudimo sutartį, reikalavimą, kai draudimo sutartyje hipotekos kreditorius nurodytas naudos gavėju, aiškinimo ir taikymo klausimai.

Toliau:

2016-01-28

Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 20 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-72-186/2016, kurioje ieškovė VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ prašė priteisti iš atsakovės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 196 156,27 Eur. Ieškovė, gavusi iš AB banko SNORAS duomenis, per Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – IĮIDĮ) nustatytą 20 darbo dienų terminą išmokėjo, be kita ko, atsakovei ir jos filialams draudimo išmokas sumoje 196 156,27 Eur.

Toliau:

2016-01-20

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. spalio 2 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 3K-3-500-421/2015, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl antstolio teisės areštuoti kitą neįkeistą hipotekos kreditoriui skolininko turtą, kol antstolis nėra užbaigęs išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūros.

Kasacinis teismas priminė ankstesnę formuojamą praktiką, kurioje yra pasisakęs, jog hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti išieškoti iš skolininko neįkeisto turto tik tada, kai baigiamas išieškojimas iš įkeisto turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeAB „Swedbank“ v. R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-364/2010).

Toliau: